Regulamin
Shipping & Delivery
Privacy & Security
Returns & Replacements
Ordering
Payment, Pricing & Promotions
Viewing Orders
Updating Account Information
Can i pay in [some other] currency?

Regulamin
1. Informacje wstępne:

– Sklep – sklep internetowy http://www.DemonRC.eu

– Regulamin – zasady świadczenia usług przez sklep internetowy http://www.DemonRC.eu

– Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w Sklepie

– Towar – produkty oferowane w Sklepie

– Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym,

zgodnie z regulaminem.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Sklep internetowy http://www.DemonRCu.eu prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.2 Właścicielem sklepu jest firma SKALA Adam Tusk. Adres e-mail:

support@demonrc.eu. Firma wpisana do rejestru CEIDG ,NIP PL 958-143-90-95

Regon 220132524 Adres: 81-183 Gdynia,ul. Boisko 39/1.

2.3 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2.4 Cena z dnia zamówienia jest wiążąca obie strony.

3. Zamówienia i płatności

3.1 Zamówienia są przyjmowane całą dobę poprzez stronę https://www.demonrc.eu

3.2 W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie Sklepu.

3.3 Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie Sklepu i wpłata

kwoty wartości zamówienia oraz przesyłki przelewem na konto Sklepu.

3.4 W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep powiadomi Klienta drogą e-mail przed

potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia

4.1 Czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze od dnia wpływu należności na konto Sklepu.

4.2 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4.3 W przypadku braku wpłaty w ciągu 4 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

4.4 Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki. Koszt ponownego wysłania ponosi Klient.

4.5 Potwierdzeniem sprzedaży jest email z numerem zamowienia.

4.6 Zamówiony towar wysyłany jest poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

5. Reklamacje i zwroty

5.1 Wszystkie towary zakupione w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

5.2 Sklep wydaje towar bez wad. W wypadku stwierdzenia wady z zastrzeżeniem pkt. 5.4 do 5.7

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

5.4 Reklamacji nie uwzględniamy gdy uszkodzenia i wady powstaną na skutek niewłaściwego i niezgodnego z

instrukcją użytkowania, montażu , konserwowania i przechowywania oraz wady powstałe na skutek

napraw, przeróbek czy zmiany konstrukcji .

5.5 Reklamacją nie są objęte uszkodzenia termiczne, mechaniczne i chemiczne.

5.6 Reklamacji nie podlegają części ,które były lutowane. Prosimy sprawdzać towar przed zlutowaniem.

5.7 Reklamacji nie podlegają części eksploatacyjne miedzy innymi śmigła i akumulatory.

5.8 Reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zwracanego towaru.

5.9 Klient ma prawo zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym

opakowaniu oraz nie może nosić śladów eksploatacji.

5.10 Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru, na rachunek bankowy

wskazany przez Klienta.

5.11 Koszty zwrotu towaru obciążają Klienta.

5.12 Adres, na który należy kierować zwroty: SKALA Adam Tusk, Boisko 39/1, 81-183 Gdynia

6. W sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

7. Płatności błyskawiczne

7.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 oraz PayPal.

7.2 Dostępne formy płatności, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, szybkie przelewy bankowe oraz PayPal.

7.3 formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek

karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta

kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018.

Shipping & Delivery
All in-stock orders will ship same-day or within 1 business day. Shipping within Poland will arrive within 1-2 days. International deliveries will range from 3-8 days for Europe and 7-14 days internationally (depending on country). Express mail can arrive within 2-4 days but will cost more.

Privacy & Security
We DO NOT sell customer information. We DO NOT spam your inboxes.

Returns & Replacements
The nature of RC products are that generally we offer no warranties as products are easily shorted / burned out / crashed. We generally consider each request on a case-by-case basis. We strive to be as fair as possible, and to provide you the best service possible. Have a question on a specific product? Contact us below!

Ordering
We accept only Paypal currently. Click on “Cart” on the top right of the screen, Click “Checkout” and fill in your details.

Payment, Pricing & Promotions
We accept PayPal and Przelewy24. Pricing for all products are as displayed. If you wish to see a quantity discount for a certain item, contact us, and we’ll consider it.

Viewing Orders
Log in to your account, and click on “My Account” on the top menu.

Updating Account Information
Log in to your account, and click on “My Account” and “edit your password and account details.”.

Can i pay in [some other] currency?
Pyment is in PLN only. The amounts is showed in USD only and your credit card provider, Przelewy24 or PayPal may charge you a slightly different rate depends on your currency. We accept PayPal and Przelewy24 payments in PLN only.